|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

در دست اجرا

-طرح اضطراری انتقال آب از دشت شمیل به بندرعباس(ده حلقه چاه حاشیه سد شمیل)

عنوان پروژه: حفر و تجهیز چاه های حاشیه سدهای شمیل و نیان

کارفرما : آب منطقه ای هرمزگان

پیمانکار : شرکت آب صنعت نیکان

تاریخ شروع : دی ماه 94

مبلغ : بیش از سی میلیارد ریال

هدف : تامین اضطراری 600لیتر بر ثانیه آب شرب شهر بندرعباس

خلاصه کارکرد : با بررسی های کارشناسی از پایین دشت سدهای شمیل و نیان مشخص گردید که امکان حفر و تجهیز چاه های جدید با ظرفیت آبدهی به میزان حدود 600 لیتر بر ثانیه وجود دارد. لذا اقداماتی از قبیل حفر و پمپاژ ده حلقه چاه با عمق متوسط هر چاه صد متر ، احداث اتاقک های سرچاهی ، خرید و اجرای خط لوله از چاه ها به شبکه جمع آوری ، اجرای شبکه فشار متوسط تامین برق و خرید نصب و راه اندازی الکتروموتور پمپ آغاز گردید.

-طرح خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی دشت ایسین

موقعیت دشت ایسین :

   دشت ایسین از شمال به کوه گنو، از شرق به جاده بندرعباس ـ سیرجان، از غرب به جاده تازیان پائین- تازیان بالا و از جنوب به جاده تازیان پایین ـ پشته ایسین محدود می‌گردد.

وسعت کل محدودة شبکه 3000 هکتار می‌باشد که  برای استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهر بندرعباس انتخاب شده است. این محدوده در مختصات طولی   ´8 0˚56  تا  ´18 ˚56 و عرض جغرافیایی ´17 ˚27 تا ´20 ˚27 قرار گرفته است. بیشترین ارتفاع دشت 85 متر و کمترین آن 48 متر می‌باشد.

-  مشخصات فنی شبکه آبیاری و زهکشی دشت ایسین :

   شبکه آبیاری و زهکشی دشت ایسین با مساحت خالص2740 هکتار، با توجه به شرایط توپوگرافی و دیگر عوارض طبیعی و مصنوعی، همچنین توزیع فشار در سطح شبکه، به تعداد 60 مزرعه تقسیم بندی گردیده است. سیستم آبیاری این مزارع مجموعاً شامل 3 روش آبیاری به شرح ذیل می‌باشد:

1-آبیاری بارانی: برای 30 مزرعه با مساحت خالص 1205 هکتار سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک طراحی شده است.

2-آبیاری قطره‌ای: برای 25 مزرعه با مساحت خالص 1310 هکتار سیستم آبیاری قطره‌ای با استفاده از نوارهای آبیاری (تیپ) طراحی شده است.

3-آبیاری بابلر: برای 5 مزرعه با مساحت خالص 225 هکتار سیستم آبیاری بابلر(و قطره‌چکانهای تنظیم‌شونده) طراحی شده است.

مشخصات فنی ایستگاه پمپاژ، مخازن و خط انتقال :

- دبی اسمی خط انتقال:

 ظرفیت متوسط طراحی تصفیه خانه با احتساب نشتاب در سال مقصد طرح (1390)، 117500 متر مکعب در روز، معادل Lit/s1360 (متوسط روزانه) اعلام شده است. بر این مبنا، با احتساب زمان پمپاژ متوسط معادل 20 ساعت در شبانه روز، دبی طراحی خط انتقال Lit/s 1650 در نظر گرفته می‌شود.

- مسیر خط انتقال

تأسیسات اصلی عبارتند از مخزن  000’10 مترمکعبی بتنی نیمه مدفون به عنوان مخزن ذخیره و مکش پمپ‌ها به همراه تأسیسات پمپاژ واقع در جنوب تصفیه خانه، خط انتقال پمپاژ به قطر اسمی 800 میلی متر، فولادی و طول حدود 11200 متر، مخزن20000 مترمکعبی بتنی نیمه مدفون ذخیره و سرویس مشرف به اراضی ایسین و خط انتقال آب ثقلی از مخزن مذکور تا ابتدای اراضی از جنس فولاد با قطر اسمی 1000 میلی متر و طول حدود 3100 متر.

-طرح انتقال پساب به صنایع غرب

مقدمه:

 طرح انتقال پساب فاضلاب شهر بندرعباس به منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و تأسیسات تصفیه ثانویه با ظرفیت تولید 46800 مترمکعب در شبانه‌روز) 650 لیتردرثانیه)  بر اساس مشخصات و شرایط کلی ذیل جهت تامین آب صنایع غرب بندر عباس تعریف گردیده است.

الف - هدف پروژه:

پمپاژ پساب شهر بندرعباس به محل سایت تصفیه ثانویه، تصفیه آن با استفاده ازروش‌های نوین تصفیه آب و سپس تأمین آب صنایع منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس (واقع در غرب شهربندرعباس)

ب - شرح مختصر پروژه :

1- محل اجرای پروژه : خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب آغاز و تا سایت تصفیه ثانویه در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس(غرب شهربندرعباس) ادامه می‌یابد. به شرح شکل شماره 1.

2- کیفیت آب ورودی به سیستم : پساب با شوری حدود 4000 میکرومهوس بر سانتیمتر

3- کیفیت آب خروجی مورد انتظار از سیستم : حدود 300 میکرومهوس بر سانتیمتر

4- اجزای کلی پروژه عبارتند از :

-خدمات مهندسی و طراحی:

 -آماده‌سازی سایت.

-تأسیسات پمپاژ و احداث خط انتقال پساب.

 -تاسیسات پیش‌تصفیه.  

- تاسیسات تصفیه و نمک‌زدایی

- تاسیسات شیمیایی.

 - تاسیسات برگشت آب بر اساس معیارهای زیست محیطی.

 -محوطه‌سازی، ساختمانهای بهره برداری و ... . 

- تامین برق.

 - راه‌اندازی، بهره‌برداری و راهبری.

-سیمای طرح علاج بخشی سرریز سد میناب

1- مقدمه

بر اساس مدارک و مستندات موجود، مطالعات طرح در سال 1343 و با شروع عملیات ساختمانی در سال 1353 سد میناب در دیماه 1361 آبگیری شده است. از همان سالهای اولیه بهره‌برداری تخریب و خوردگی بتن در سطح تندآب و کف حوضچه آرامش سرریز مشاهده گردید. عملیات ترمیم برای اولین بار در سال 1363 و بعد از تحویل موقت انجام و به دنبال آن در سالهای 1367، پس از سیلاب سال 1376 و همچنین در سال 1381 بدنبال مشاهده مجدد تخریب بتن، عملیات موضعی ترمیم با استفاده از روشهای مختلف (عمدتاً با مواد اپوکسی رزین) انجام شده است. متاسفانه هیچکدام از ترمیم‌های قبلی روش مناسبی برای ترمیم این تخریب‌ها نبوده است. مطالعات " بررسی علل خوردگی بتن سرریز سد میناب و ارائه راهکار تعمیرات اساسی آن " به شرکت مهندسی مهاب قدس واگذار گردید. در این راستا شرکت مهندسی مشاور بررسی‌های سازه‌ای، هیدرولیکی، تکنولوژی بتن و در نهایت برآورد هزینه و روش اجرای ترمیم سرریز سد میناب را در قالب شرح خدمات مهندسی فیمابین انجام داده و مطالعات به تصویب مراجع ذیربط رسیده است.

2- مشخصات عمومی سد

سد میناب از نوع بتنی وزنی پایه‌دار با حجم مفید 255 میلیون مترمکعب می‌باشد. هدف اولیه از احداث سد:   - تنظیم آب رودخانه میناب

- توسعه کشاورزی دشت میناب

- تامین آب شرب شهر بندرعباس

- کاهش خطرات ناشی از سیل

 می‌باشد.

 

نمای عمومی سد میناب

سد میناب از نوع بتنی وزنی پایه‌دار می‌باشد. ارتفاع آن از بستر رودخانه 5/52 متر و از پی 25/59 متر می‌باشد. رقوم تاج سد بتنی معادل 5/100 متر از سطح دریا و طول تاج آن برابر 451 متر می‌باشد.

قسمت میانی سد شامل 21 بلوک پایه‌دار به عرض 14 متر بوده که 15 بلوک در قسمت مرکزی و بر روی یک سطح بنا شده‌اند و سه بلوک در هر طرف که بر روی سطوح مختلف ایجاد گردیده‌اند. قسمتهای انتهایی از دو قسمت وزنی تشکیل شده‌اند که در سمت چپ شامل 8 بلوک به عرض 14 متر و سمت راست شامل 3 بلوک به عرض 15 متر می‌باشد. تراز نرمال مخزن معادل 5/98 متر از سطح دریا و تراز حداقل بهره‌برداری از سد 0/81 متر از سطح دریا می‌باشد. سیستم تخلیه سیلاب سد به صورت سرریز دریچه‌دار واقع بر بدنه سد بتنی پیش‌بینی شده است. سرریز شامل14 دهانه مجهز به دریچه‌های قطاعی به ابعاد 5/10*11متر        (ارتفاع * عرض) می‌باشد. جریان پس از عبور از سرریز وارد حوضچه آرامش با طول 71 متر و شیب84/0 درصد شده و سپس به رودخانه هدایت می‌گردد.

تخلیه‌کننده‌های عمقی سد در بلوک‌های 26 و 27 بوده و تراز کف ورودی آنها در رقوم 55 متر از سطح دریا قرار دارد. حداکثر دبی قابل تخلیه توسط سیستم تخلیه‌کننده عمقی در تراز 5/98 متر از سطح دریا معادل 200 مترمکعب بر ثانیه برآورد گردیده است.

آبگیری از سد توسط دو دهانه که در ترازهای مختلف در پایه 29 نصب گردیده انجام می‌شود. ابعاد دهانه‌های آبگیر 2*2 متر و در رقوم 50/77 و 00/90 متر از سطح دریا واقع می‌باشند. دبی قابل تنظیم توسط آبگیرها 14 مترمکعب بر ثانیه در تراز نرمال می‌باشد. خلاصه مشخصات سد وسازه‌های وابسته در زیر ارائه شده است:

 

تراز تاج سد بتنی

50/100 متر از سطح دریا

تراز عادی بهره‌برداری

50/98 متر از سطح دریا

حجم مخزن در رقوم عادی بهره‌برداری

345 میلیون مترمکعب

تراز حداقل بهره‌برداری

00/81 متر از سطح دریا

ارتفاع سد از پی

25/59  متر

ارتفاع سد از بستر رودخانه

50/52  متر

طول تاج

451  متر

نوع سیستم تخلیه سیلاب

سرریز دریچه‌دار

تعداد و ابعاد دریچه ها

14 دریچه (50/10 * 00/11) متر (ارتفاع *  عرض)

تراز تاج اوجی سرریز

00/88 متر از سطح دریا

تراز تخلیه‌کننده‌های عمقی

0/55 متر از سطح دریا

حداکثر ظرفیت تخلیه‌کننده‌های عمقی

200 مترمکعب در ثانیه

تراز آبگیرها

5/77 و0/90 متر از سطح دریا

حداکثر ظرفیت آبگیرها

14 متر مکعب درثانیه

 

جهت تخلیه سیلابهای ورودی به مخزن سد ، سیستم تخلیه سیلاب شامل 14 دهانه سرریز دریچه‌دار واقع بر قسمت مرکزی بدنه سد بتنی پیش‌بینی شده است. عرض هر یک از دهانه‌های سرریز 11 متر و عرض پایه‌های میانی 3 متر می‌باشد. دریچه‌ها از نوع قطاعی به ارتفاع 5/10 متر می‌باشند و تراز تاج سرریز 88 متر از سطح دریا قرار دارد. در بالادست هر یک از دریچه‌ها شیار مربوط به دریچه مسدودکننده جهت بستن دهانه ورودی سرریز در مواقع اضطراری پیش‌بینی شده است. در قسمت فوقانی پایه‌های میانی دستگاههای کنترل عملکرد دریچه‌ها نصب شده‌اند. چهار دریچه بر اساس ارتفاع آب به صورت خودکار عمل می‌کنند و 10 دریچه دیگر به صورت دستی کنترل می‌شوند.

سیستم تخلیه سیلاب شامل اجزای زیر می‌باشد:

 • مقطع کنترل (سازه اوجی شکل) و تندآب
 • حوضچه آرامش
 • سد پایاب

 تاریخ ثبت : 5 دی 1394
  آخرین به روزرسانی : 3 شهریور 1395
 
 4360
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 6
 • بیشترین بازدید همزمان : 149
 • بازدید امروز : 882
 • بازدید دیروز : 543
 • کل بازدید : 10,624,990
 • آخرین به روزرسانی : 4 مهر 1400 16:08:36
 • شناسه IP شما : 3.237.2.4

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بندرعباس، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 • کدپستی : 7916795639
 • تلفن : 07633335411-15, 07633932145
 • فاکس : 07633351371
 • پست الکترونیکی : info[at]hrrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 1811