|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

در دست مطالعه

1-پروژه سد مخزنی گابریک

کارفرما :شرکت آب منطقه ای هرمزگان                 مشاور:شرکت مهندسین مشاور لار

موقعیت طرح:

    حوضه آبریز رودخانه گابریک در محدوده طول جغرافیایی ΄05-˚58 تا ΄45-˚58 و عرض جغرافیایی      ΄50-˚25 تا ΄45-˚26 قرارگرفته است. این حوضه در استان ساحلی هرمزگان، در 75 کیلومتری شمالشرقی بندرجاسک قراردارد.

    ساختگاه سد گابریک در 428 کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس و 75 کیلومتری شمالشرقی بندرجاسک قرار دارد. در فاصله بندرعباس تا بندر جاسک، محور اصلی بندرعباس ـ میناب ـ جاسک، بطول 335 کیلومتر موجود است که پس از آن، دسترسی به ساختگاه سد از طریق جاده آسفالته درجه 1 محور جاسک ـ چابهار امکان پذیر می باشد. رودخانه گابریک در 65 کیلومتری از جاسک این جاده را قطع می کند.

هدف از انجام مطالعات سد مخزنی گابریک:

    بمنظور استفاده از منابع آب سطحی رودخانه گابریک که به دریای عمان می‏ریزد. مطالعات سد  گابریک بر روی رودخانه‏ای به همین نام، انجام شده است.

    رودخانه گابریک از جبهه‏های کوههای بشاگرد سرچشمه گرفته و از تعداد زیادی شاخابهای کوچک و بزرگ تشکیل می‏شود که پس از عبور از منطقه گابریک به دریای عمان می‏ریزد.

    عمده ترین هدف از احداث سد گابریک تامین آب کشاورزی اراضی دشت جگین است. و آب استحصالی از سد جگین نیز جهت شرب مورد نیاز در منطقه استفاده می شود. بطور کلی بدلیل خشکی منطقه، یکی از موانع عمده در راستای توسعه پایدار ناحیه جنوب کشور از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی کمبود آب مناسب برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی است. لذا سعی گردیده که در این مناطق رودخانه‏های با کیفیت آب مناسب که به دریا میریزد کنترل و مهار شود تا از محدودیت‏های توسعه در این ناحیه کاسته شود. از این رو سدهایی از قبیل میناب، جگین، گابریک، سدیچ و پیشین یا ساخته شده‏اند و یا در مرحله ساخت و مطالعه قرار دارند.

    کمبود آب شیرین در حاشیه دریای عمان و خلیج‏فارس یکی از موانع توسعه منطقه بوده و از این رو محرومیت خاصی بر منطقه سایه افکنده است. با اجرای سد میناب مشکل تامین آب بندر‏عباس و اراضی زیر دست آن تا حدی حل گردیده و سد گابریک می‏تواند به کشاورزی دست جگین و حاشیه شمالی دریا رونق ببخشد و همانگونه که در بالا مطرح شد آب استحصالی از سد جگین نیز جهت شرب در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

سازه های هیدرولیکی سد:

سرریز:

    سازه تخلیه سیلاب، سرریز از نوع اوجی آزاد می باشد که در جناح راست سد در آبراهه ای جانمایی شده است. سیلاب طراحی آن ده هزار ساله با دبی پیک 6024 متر مکعب بر ثانیه می باشد که بعد از روند یابی مقدار آن به حدود 800 متر مکعب بر ثانیه کاهش پیدا می کند. عرض سرریز 32.5 متر و شوت آن دارای دو شیب 5% در ابتدا و 32% در قسمت انتها می باشد. سیستم استهلاک انرژی حوضچه آرامش بر اساس همان سیلاب 10000 ساله می باشد . عرض آن  32.5 متر و طول آن نیز 62 متر می باشد. سیلاب کنترل PMF با دبی پیک 9523 متر مکعب بر ثانیه می باشد که بعد از روند یابی به حدود 1870 متر مکعب بر ثانیه کاهش پیدا می کند. رقوم سطح آب در این سیلاب حدود 66 متر از سطح در یا می باشد.

سیستم انحراف:

    هدف از ساخت این سیستم انحراف آب رودخانه و ایجاد فضای خشک لازم در هنگام ساخت می باشد. سیلاب طراحی سیستم انحراف 20 ساله با دبی پیک 1614 متر مکعب بر ثانیه می باشد. این سیستم شامل فرازبند ادغامی با بدنه سد با رقوم تاج 42.5 متر از سطح دریا و کالورت با سه دهانه به ابعاد 5×6 متر و طول حدود 228 متر می باشد که در جناح راست رودخانه جانمایی شده است.

سیستم تخلیه کننده تحتانی:

    هدف از سیستم تخلیه کننده تحتانی کنترل آبگیری اولیه مخزن ، تخلیه اضطراری مخزن در مواقع لزوم، تخلیه رسوبات ، آبهای با غلظت نمک بالا و کمک به تخلیه سیلاب می باشد. از آنجاییکه دهانه ورودی سیستم انحراف بعد از ساخت سد مسدود می گردد بنابراین به لحاظ اقتصادی و اجرایی بهتر است از همین مجرا جهت سیستم تخلیه کننده تحتانی استفاده کرد.

    این سیستم تا محدوده محور سد همان مجرای کالورت می باشد که بعد از آن تبدیل به لوله فولادی به قطر 3.2 متر و طول حدود 103 مترمی گردد. رقوم ورودی آن بر اساس رقوم رسوب 20 ساله معادل 40 متر از سطح دریا تعیین می گردد. سیستم در ابتدا دارای یک دریچه راس می باشد که مانور آن از طریق یک سکو که تراز آن معادل تراز نرمال سد می باشد صورت می گیرد در انتها خارج از بدنه سد اتاق کنترل سیستم قرار دارد که داخل آن دو دریچه به ابعاد 2.9×2.6 متر و 2.8×2.6 متر قراردارد که دریچه اول به عنوان گارد دریچه دوم به عنوان کنترل اصلی سیستم می باشد و سپس از آنجا وارد سیستم استهلاک انرژی که حوضچه آرامش به طول حدو 41 متر و عرض 10 متر می گردد. دبی طراحی این سیستم در حدود 124 متر مکعب بر ثانیه می باشد.

سیستم آبگیر آبیاری و خط انتقال:

    این سیستم در ابتد دارای سه دهانه در سه رقوم متفاوت می باشد که بر روی یک برج آبگیر جانمایی شده اند و مانور دریچه های آن از طریق این برج که رقوم معادل 57 متر از سطح دریا می باشد صورت می گیرد. هدف از این سیستم تامین آب مورد نیاز کشاورزی و زیست محیطی می باشد مجموعاً حدود 1.5 مترمکعب بر ثانیه می باشد. این سیستم شامل یک لوله به قطر 1.4 متر می باشد که در داخل دهانه سمت راست کالورت جانمایی شده است. در انتهای سیستم خارج از بدنه سد اتاق کنترل قرار دارد که داخل آن یک شیر پروانه ای به قطر 1.4 متر قرار دارد و سپس از آنجا به خط انتقال اصلی متصل می گردد. این خط انتقال به طول حدود 35 کیلومتر و قطر 1.4 متر می باشد که حدود 15 کیلومتر آن در کنار رودخانه و مابقی آن در مجاورت جاده جاسک چابهار می تا محل شبکه جگین می باشد.

    مجرای زیست محیطی نیز شامل یک انشعاب از لوله آبگیر می باشد و در انتها داخل حوضچه آرامش تخلیه کننده تحتا نی می ریزد.

راه دسترسی:

    جاده دسترسی به سد از پای خاکریز در جناح چپ رودخانه شروع و پس از طی حدود 1.5 کیلومتر به تقاطع رودخانه می رسد و با استفاده از یک پل به طول حدود 120 متر به جناح راست رودخانه منتقل می شود. این جاده پس از عبور از مناطق کوهستانی و دشت به جاده جاسک چابهار متصل می شود که مجموعاً به طول حدود 21 کیلومتر می باشد.

    قرار داد انجام عملیات راه دسترسی در تاریخ 29/1/1386 با شرکت آذر مبنا به عنوان پیمانکار بسته شد و پس از حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات خاکبرداری و خاکریزی به دلیل کمبود اعتبار عملیات اجرایی کار متوقف گردید.

    به منظور شروع مجدد عملیات اجرایی راه دسترسی با استفاده از نقشه های AS BUILT مجددا مقادیر باقیمانده احجام و مقادیر محاسبه گردیده و بر اساس فهرست بهای سال 88 راه و باند و فرودگاه قیمت آن محاسبه گردیده است. لازم به ذکر است پس از گذشت حدود سه سال از عملیات اجرایی راه و با توجه به شرایط جوی منطقه این مشاور به کارفرمای محترم پیشنهاد نقشه برداری مجدد ، جهت تدقیق احجام را ارائه نموده است.

2-طرح ساماندهی و ایجاد منظر آبی خور گور سوزان

- مقدمه

شهر بندرعباس در استان هرمزگان از شمال توسط کوه ها محدود شده است. به همین علت علاوه بر آبهای سطحی در گستره شهری، رواناب های ناشی از بارش در کوهستان های شمالی نیز توسط رودخانه ها و مسیل هایی وارد محدوده شهری می گردند. در شهر بندرعباس چهار مسیل- خور وظیفه هدایت جریان های سیلابی از ارتفاعات شمالی شهر و تخلیه آنها به دریا را بر عهده دارند که یکی از این مسیل ها، خور گورسوزان واقع در محدوده مرکزی شهر می باشد.

2- معرفی طرح و هدف از اجرای طرح

بدلیل خشک بودن خور گورسوزان در اکثر مواقع سال و تخلیه زباله ، نخاله و فاضلاب در آن ، منظر نامناسبی در حاشیه آن، به وجود آمده است . از طرفی با توجه به طرح تفصیلی شهر بندرعباس که در آن،  خور ها به عنوان محورهای توسعه ای فضای کالبدی شهر در نظر گرفته شده اند، لازمست که توجه خاصی به زیباسازی و منظرسازی این خورها گردد.

در این راستا در بازدیدی که در تاریخ 20/8/90 توسط استاندار محترم و سایر مدیران سازمان ها و ارگانهای ذیربط از خورهای بندرعباس به عمل آمد، بر ایجاد منظر با استفاده از باز چرخانی آب در داخل خورها در محدوده شهری تأکید گردید. بنابراین شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، به عنوان مسئول زیباسازی و بهبود وضعیت زیست محیطی خور گورسوزان ، مطالعات و طراحی جزئیات آن را در قالب طرح باز چرخانی آب دریا در داخل خور مد نظر قرار داد و با توجه به مصوبه شماره 2861/2/92 مورخ 30/1/91 معاونت محترم سیاسی و امنیتی و دبیر شورای تأمین استان و با نظر به آماده شدن نقشه های اجرای طرح، به منظور تسریع در اجرای طرح مقرر گردید خرید تجهیزات مورد نیاز و انتخاب پیمانکاران اجرایی در قالب مناقصه محدود انجام شود. پس از انجام مناقصه محدود، شرکت ساخت گستر، به عنوان پیمانکار طرح انتخاب گردید.

 تاریخ ثبت : 5 دی 1394
  آخرین به روزرسانی :
 
 4172
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 4
 • بیشترین بازدید همزمان : 149
 • بازدید امروز : 699
 • بازدید دیروز : 543
 • کل بازدید : 10,624,807
 • آخرین به روزرسانی : 4 مهر 1400 16:08:36
 • شناسه IP شما : 3.237.2.4

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بندرعباس، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 • کدپستی : 7916795639
 • تلفن : 07633335411-15, 07633932145
 • فاکس : 07633351371
 • پست الکترونیکی : info[at]hrrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 1811