دوشنبه, 7 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
دفاع مقدس
پنجاهمین سال تاسیس شرکت
سلام بر محرم
سلام بر محرم
هر هفته الف _ ب
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

طرح های تغذیه مصنوعی در دست بهره برداری

ردیف

نام پروژه

کد محدوده

نام محدوده

رودخانه

وضعیت طرح

سال تأسیس

1

سرخون(قادرهار و دم)

 

سرخون

مسیل دم و قادهار

در حال بهره برداری

1368

2

درگیر

 

ایسین شرقی

مسیل درگیر و دشت کوه گنو

در حال بهره برداری

1369

3

بنوبند

 

ایسین شرقی

مسیل کوه گنو

در حال بهره برداری

1364

4

کنارو

 

ایسین

مسیل جنوب کوه گنو

در حال بهره برداری

1371

5

قلات بالا

 

ایسین

مسیل جنوب کوه گنو

در حال بهره برداری

1371

6

کهورستان

 

کهورستان

مسیل شیب روان

در حال بهره برداری

1365

7

کرمران

 

کهورستان

رودخانه گیشی

در حال بهره برداری

1375

9

سرزه رضوان

 

سزه سیاهو

مسیل فصلی مزراع

در حال بهره برداری

1378

10

فارغان

 

شمیل میمند

مسیل میمند و بخون

در حال بهره برداری

1376

11

بردل

 

پارسیان

بردل

در حال بهره برداری

1377

12

سدنه بوچیر

 

پارسیان

مسیل سدنه

در حال بهره برداری

1385

13

براشت

 

دهنگ

براشت

در حال بهره برداری

1380

14

فاریاب

 

رودان

فاریاب

در حال بهره برداری

1388

15

سرجوئیه

 

رودان

سرجوئیه

در حال بهره برداری

1389

17

محله نو ایسین

 

ایسین شرقی

مسیل دربهو

در حال بهره برداری

1390

 

 

 بازدید:2726
تاریخ ثبت: 1395/06/17