دوشنبه, 7 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
دفاع مقدس
پنجاهمین سال تاسیس شرکت
سلام بر محرم
سلام بر محرم
هر هفته الف _ ب
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99


پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی شرکت آب منطقه ای سال 95 (برش استانی)

 

ردیف عنوان پروژه استانی برنامه سال 95 عملکرد سال 95 توضیحات
1 پر و مسلوب المنفه نمودن چاه های مضر برای منابع آب زیرزمینی 800 حلقه 149 حلقه در سال 95 به دلیل این که امکان اخذ 800 فقره احکام قضایی میسر نگردید و تخصیص اعتبارات طرح تعادل بخشی انجام نشد، فقط 149 حلقه چاه انسداد گردید.
2 نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های برقی کشاورزی 2000 کنتور  فهام 0

تهیه و نصب کنتورهای فهام توسط شرکت توزیع برق صورت می پذیرد.

در جلسات شورای حفاظت از منابع آب استان نیز این موضوع مطرح و پیگیری شد اما شرکت توزیع برق در سال 95 عملکردی نداشته است.

3 نصب کنتور حجمی بر روی چاه ها 381 دستگاه کنتور 614 در سال 95 جهت نصب کنتور حجمی هوشمند قراردادی با شرکت سانا منعقد گردید که به دلیل عدم تخصیص اعتبار نصب کنتور هوشمند انجام نشده اما این شرکت 614 دستگاه کنتور حجمی معمولی را نصب نموده است.

 

 بازدید:2313
تاریخ ثبت: 1395/04/09
آخرین به روزرسانی: 1396/04/18