دوشنبه, 7 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس
دفاع مقدس
پنجاهمین سال تاسیس شرکت
سلام بر محرم
سلام بر محرم
هر هفته الف _ ب
شعار آب
کرونا
تلفن ها
شعار سال99

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه دشت امام از توابع شهرستان بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

بازدید:26

مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه گنو شهرستان بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

بازدید:19

مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه تنگ دالان از توابع شهرستان بندرخمیر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

بازدید:20

مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه سردرنگ از توابع شهرستان سیریک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/08

بازدید:18

نوبت اول -عملیات اجرایی طرح بهبود عملکرد و علاج بخشی سازه تغذیه مصنوعی درگیر ایسین مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/30

بازدید:37

نوبت اول -مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه بمبری شهرستان پارسیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:34

نوبت اول - مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه قلعه قاضی از توابع تخت شهرستان بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:36

نوبت اول - مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه گلزار شهرستان حاجی آباد مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:31

نوبت اول -مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه گز شهرستان سیریک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:32

نوبت اول - مشارکت در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه تیرور و گوربند از توابع شهرستان میناب مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:30

نوبت اول- ﻗﺮاﺋﺖ ادوات ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در ایستگاههای آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/31

بازدید:80

نوبت اول - انجام عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده لوله فولادی به قطر 900 و 400 میلیمتر شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:72

نوبت اول - حفاری سه حلقه چاه نیمه عمیق دهانه گشاد داخل بند انحرافی جگین مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/27

بازدید:70

نوبت دوم - طرح اضطراری ساماندهی رودخانه های سدیج و گابریک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/20

بازدید:99

نوبت اول-عملیات تکمیلی سد درکاه بشاکرد و راه دسترسی آن مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/17

بازدید:112

نوبت دوم- سرویس دهی حمل و نقل جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری پروژه های عمرانی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:86

نوبت اول - تهیه ،نصب و راه اندازی دستگاه اتوماتیک پایش مواد سمی در آب به روش بیومانیتورینگ با استفاده از ارگانیسم ماهی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/07

بازدید:74

نوبت اول - خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت هوشمند (دوربین مداربسته) سد جگین مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/26

بازدید:95

نوبت اول - انجام امور خدماتی و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/16

بازدید:87

نوبت اول - عملیات اجرای فاز سوم طرح حفاظت چاه تغذیه مصنوعی مردمی دشت گزیر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/16

بازدید:73

« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه: