|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بررسی پارامترهای موثر در ایجاد و احداث مناطق مستعد تغذیه مصنوعی(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی میناب

بررسی پارامترهای موثر در ایجاد و احداث مناطق مستعد تغذیه مصنوعی(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی میناب

در سالهای اخیر برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و همچنین خشکسالی در دشت میناب استان هرمزگان موجب کاهش سطح آبهای زیرزمینی، کاهش کیفیت آب، فرونشست و در نتیجه مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای مردم این منطقه شدهاست. از سوی دیگر در فصول بارندگی، به دلیل سیلابی بودن این دشت، آبهای سطحی زیادی به دریا سرازیر میشود. با توجه به این مسائل یافتن عرصههای مناسب جهت تغذیه مصنوعی منابع آبهای زیرزمینی دشت میناب ضرورت مییابد تا با احداث سدهای تغذیه مصنوعی از ورود این آبها و سیلابها به دریا جلوگیری کرده و سبب تغذیه دشت میناب شود. در همین راستا این تحقیق به منظور شناخت مکانهای مناسب برای ایجاد و احداث تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت میناب، به شناسایی پارامترهای مؤثر و استفاده از آنها به صورت شاخصهایی برای تعیین محلهای مستعد با استفاده از نرم افزار Arc GIS ، Expert Choice و روش تحلیل سلسه مراتبی ( AHP ( پرداخته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که معیار زمینشناسی با وزن 0.450 بیشترین تأثیر را در اولویتبندی داشتهاست. همچنین معیار اقلیم با وزن 0.058 در اولویت آخر پارامترهای موثر در تغذیه مصنوعی محدوده مطالعاتی میناب قرار گرفتهاست.

مطالعه کامل

بررسی غلظت فلزات سنگین(سرب و کادمیم) در رسوبات دریاچه سد میناب

بررسی غلظت فلزات سنگین(سرب و کادمیم) در رسوبات دریاچه سد میناب

هدف از این مطالعه بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیم در رسوبات دریاچه سد میناب می باشد. فلزات سنگین شامل دو دسته عناصر ضروری و غیر ضروری هستند
که در بوم سمشناسی قابل توجه هستند. جهت مطالعه حاضر 10 ایستگاه جهت نمونه برداری انتخاب و نمونه برداری انجام شده است. نمونه برداری توسط دستگاه نمونه
بردار گرب) van veen ( با حجم برداشت 04 / 0 مترمکعب به صورت 3 تکرار از هر ایستگاه انجام شد. پس از انتقال رسوبات به آزمایشگاه و مراحل اولیه آماده سازی نمونه
ها انجام شد و توسط دستگاه جذب اتمی اقدام به قرائت میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد با توجه به آنالیز آماری ANOVA که غلظت فلز کادمیم در بین ایستگاه های مختلف دارای اختلاف معنی داری بود) P=0.010 (. این در حالی است که اختلاف آماری بین میانگین غظت سرب در هر سه نوبت سنجش شده اختلاف آماری معنی داری نداشت) P=0.208 (. همچنین در مقایسه با استاندارد کیفیت پیشنهادی رسوبات EPA ، غلظت فلزات کادمیم و سرب سنجش شده در محدوده آلوده کننده نمی باشند.

مطالعه کامل

بررسی دستگاههای آبشیرین کن چاههای کشاورزی با نگاهی بر وضعیت کمی و کیفی منابع آب استان هرمزگان

بررسی دستگاههای آبشیرین کن چاههای کشاورزی با نگاهی بر وضعیت کمی و کیفی منابع آب استان هرمزگان

کاهش سریع منابع آب به دلیل افزایش تقاضا با رشد جمعیت و بهره برداری بیش از حد از منابع آب یکی از چالشهای مهم روز دنیا به ویژه در ایران است . کاهش کمی وکیفی و افزایش شوری منابع آب، در بخش های مختلف  شرب، صنعت و کشاورزی محدودیت مصرف ایجاد نموده است. شوری آب در بخش کشاورزی منجر به کاهش عملکرد محصول و شور شدن خاک می شود. در سالهای اخیر کشاورزان استان هرمزگان اقدام  به نصب دستگاههای آبشیرینکن بر روی چاههای کشاورزی نموده اند. آمار برداری انجام شده در سال 97 نشان میدهد 127 دستگاه در دشتهای مختلف استان بر روی چاههای کشاورزی نصب شده است.  این دستگاهها حدود 80درصد  از شوری آب خام ورودی را کاسته و 50 درصد آن را به تلخاب غیرقابل استفاده تبدیل میکنند. رهاسازی تلخاب تولیدی اثرات نامطلوب محیط زیستی را در پی خواهد داشت. با توجه به روند افزایشی شوری در منابع آب استان، محدودیتهای کمی و کیفی موجود، قرار گرفتن استان در کنار سواحل خلیج فارس و دسترسی به منابع اب شور به نظر می رسد ناگزیر به استفاده از آب شیرینکنها خواهیم بود. بنابراین برنامه ریزی جهت استفاده منطقی و بجا و تلاش در راستای کاهش اثرات ناشی از آب شیرینکن ها نظیر استفاده از فن آوری های نوین نمک زدایی و مدیریت پساب حاصله حائز اهمیت و ضروری است

مطالعه کامل

افزایش کارایی سازه رسوبگیر گردابی در جریان آب ورودی به مخزن سد

افزایش کارایی سازه رسوبگیر گردابی در جریان آب ورودی به مخزن سد

یکی از شیوه های کنترل رسوب در سازه های آبی استفاده از حوضچه های رسوبگیر گردابی است. حوضچه های رسوبگیر گردابی نسبت به سایر سازه های رسوبگیر مرسوم عمل جدا سازی را در سرعت بالا انجام می دهد. یکی از مشکلات این سازه رسوبگیر، ته نشین شدن درصدی از رسوبات در کف حوضچه و عدم خروج آنها از روزنه تحتانی است که باعث ایجاد اختلال در عملکرد این سازه می شود. در این تحقیق با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی حوضچه رسوبگیر گردابی، راندمان و رسوب زدایی از کف حوضچه با استفاده از ترکیب مختلف صفحات مستغرق انحنادار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در حوضچه ای به قطر 206 و ارتفاع 96 سانتی متر انجام گرفت. قطر روزنه تحتانی در این حوضچه 59 میلی متر است. درون این مدل از صفحات مستغرق انحنادار برای اصلاح و افزایش قدرت گردابه با آرایش های مختلف و در قطاع های متفاوت استفاده گردید. آزمایش ها با دو دبی 45 و 37 لیتر بر ثانیه و 6 آرایش صفحات و در 3 حالت قطاع گذاری انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که وجود صفحات مستغرق در کف حوضچه گردابی با آرایشی مناسب، ضمن ثابت نگه داشتن راندمان کل، سبب رسوبشویی رسوبات کف حوضچه شده و با هدایت این بخش از رسوبات به سمت روزنه باعث خروج آنها از سیستم رسوبگیر می شود. آرایش مناسب صفحات مستغرق با ایجاد جریان های گردابی رسوبات را به سمت روزنه تحتانی هدایت کرد. در نهایت براساس نتایج بدست آمده بهترین راندمان برای آرایش هایی از صفحات است که در فاصله دورتر از روزنه قرار دارند این آرایش ها باعث افزایش رسوب شویی از کف گردید. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش دبی و کاهش قطاع کارگذاری صفحات،  کارایی صفحات مستغرق انحنادار بیشتر می شود.

مطالعه کامل

سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 6
 • بیشترین بازدید همزمان : 165
 • بازدید امروز : 277
 • بازدید دیروز : 811
 • کل بازدید : 10,654,424
 • آخرین به روزرسانی : 25 مهر 1400 12:11:38
 • شناسه IP شما : 35.172.217.174

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بندرعباس، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 • کدپستی : 7916795639
 • تلفن : 07633335411-15, 07633932145
 • فاکس : 07633351371
 • پست الکترونیکی : info[at]hrrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 1811