پنجشنبه, 29 فروردین 1398

لیست مقالات موضوعی

  1. بررسی علل آلودگی منابع آب سطحی در حوزه آبریز سد استقلال میناب
  2. بررسی اثرات ال نینو ونوسانات جنوبی (enso) بر روی بارندگی کشور
  3. ارائه الگوی بهره برداری پایدار از منابع آب زیر زمینی ، مطالع موردی دشت رودان در استان هرمزگان
  4. بررسی آسیب پذیری لرزه ای (سازه ای ) لوله های انتقال آب ، مطالعه موردی خط انتقال آب بندرعباس – میناب
  5. بررسی و برآورد میزان رسوب وارده به مخزن سداستقلال میناب با استفاده از روش epm
  6. بررسی عوامل موثر بر رضایت بخشی مشتریان آب منطقه ای استان هرمزگان به منظور بهبود سازمان
  7. بررسی عوامل ژئومورفولوژی موثر بر تغذیه آبخوانهای دشت لاورمیستان به منظور تامین آبشرب شهر های بستک و جناح با استفاده از سیستم gis
  8. بهینه سازی و بهبود عملکرد آب شیرین کن خورشیدی روستای کوشک بندرلنگه

 بازدید:1799
تاریخ ثبت: 1395/06/03
آخرین به روزرسانی: 1395/06/03