دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب

 • زیر خدمت
 •  

عنوان زیر خدمت

 1.  

حفاظت آبهای زیر زمینی

 1.  

حفاظت آبهای سطحی

 1.  

حفاظت مهندسی رودخانه ها

 1.  

طرح ها و پروژه ها

 1.  

پژوهش و تحقیقات کاربردی

 1.  

بهره برداری از منابع آب

 1.  

نیروگاه های برق آبی

 1.  

صورت های مالی

 1.  

مطالعات پایه منابع آب

 1.  

تامین منابع مالی

 1.  

استملاک اراضی

 1.  
 •  
 

 

 بازدید:2754
تاریخ ثبت: 1394/12/14
آخرین به روزرسانی: 1394/12/15