دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

طرح های قابل سرمایه گذاری

 

1- طرح انتقال پساب فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب                                جزئیات بیشتر

2-طرح خط انتقال جایگزین خط اول آبرسانی میناب بندرعباس                    جزئیات بیشتر

3- ساختمان سد گابریک                                                                       جزئیات بیشتر

4- ساختمان سد برآفتاب                                                                       جزئیات بیشتر

5- ساختمان سد زرانی                                                                         جزئیات بیشتر

6- ساختمان سد مرک                                                                           جزئیات بیشتر

 بازدید:2892
تاریخ ثبت: 1393/11/07
آخرین به روزرسانی: 1393/11/07