|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

پروژه ها و فعالیت ها

عملکرد شش ماهه اول سال 1395 در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

1-  تامین اعتبار خرید تجهیزات ارتباطی با اعتباری بالغ بر 1360 میلیون ریال  جهت اصلاح و بهبود کیفیت شبکه موجود و برقراری ارتباط پایدار ستاد با کلیه سدهای استان  و ایستگاه های بالادست، تصفیه خانه میناب  و خطوط انتقال.

2-  خرید تجهیزات پشتیبان گیر دیتای سازمان با اعتبار 340 میلیون ریال جهت حفاظت و نگهداری از اطلاعات الکترونیکی شرکت.

3-  عقد قرارداد تعمیر ژنراتور برق اضطراری و تاسیسات الکتریکال سد و بندانحرافی جگین بالغ بر 1430 میلیون ریال.

4-  تخصیص حداقل 0/8 درصد از اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سال  94 شرکت به بخش پدافند غیرعامل با همکاری مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استان به استناد بند ع تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 94.

5-  ایجاد ساختار سازمانی گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت زیر نظر مستقیم مدیریت عامل و دفتر مذکور

6-  حفر و تجهیز 10 حلقه چاه در حاشیه سد های شمیل و نیان جهت تامین آب شرب شهرستان بندر عباس

7-  اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی به منظور انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز، عدم تغییر کاربری چاه و جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز.

8-  خرید ژنراتور برق اضطراری ساختمان مرکزی شرکت آب منطقه ای.

9-  آغاز مطالعات علاج بخشی سطوح ریزش کوه های مشرف به سد جگین توسط مشاور.

10-   تشکیل جلسات ماهیانه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

11-   خرید تجهیزات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و  HSE  شامل موتور برق، ماسک مواد شیمیایی، جعبه کمک های اولیه و سایر لوازم وتجهیزات جمعا" به ارزش 260 میلیون ریال.

 

عملکرد سال 1396 در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

1 - تهیه برنامه کوتاه مدت (یکساله) و بلند مدت (پنجساله) در حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

2- جذب اعتبارات از محل بند ز تبصره 12 قانون بودجه سال 96 به مبلغ 13931.22میلیون ریال

3- انجام آموزش های عمومی و تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل به تعداد 160 نفردر ساعت

4 - برگزاری مانورهای عملیاتی و دور میزی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل به تعداد 4 عدد (مانور امداد و نجات در سد نیان، مانور اطفاء حریق در سد نیان، مانور برق اضطراری دریاچه های سد نیان، برق اضطراری ساختمان اداری شرکت)

5- برنامه ریزی وجمع بندی گزارش طرح های پیشنهادی سالیانه خشکسالی استان هرمزگان به تعداد پروژه بالغ بر 1895 میلیارد ریال

6 - پیگیری و پیاده سازی  اجرای مفاد نظامنامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو، با حضور آقای مهندس آقابیگی مدیرکل محترم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

7 - ساخت و تجهیز اتاق بحران در خارج از ساختمان اصلی ستاد به مبلغ 1600 میلیون ریال  

8 - پایش ادواری و ارتقای سلامت کارکنان به تعداد 250نفر

9 - ایجاد بانک اطلاعات کارکنان مرتبط با بحران و پدافند غیرعامل و تکمیل محتوای آن

10 - خرید دیزل ژنراتور ساختمان مرکزی شرکت به مبلغ 2.490.000.000 

11 - تکمیل سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور و سیستم تر اطفاء حریق ساختمان مرکزی شرکت با مبلغ 1203571500

12 - خرید تجهیزات مرتبط با ایمنی و HSE به مبلغ 8666054000 ریال

13 - خرید تجهیزات اقدام در شرایط اضطراری در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به مبلغ 5 میلیارد ریال

 

 

عملکرد سال 1397 در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

 1. اجرای مانور عملیاتی تامین برق اضطراری جهت مانور دریچه های سد نیان
 2. اجرای مانور دورمیزی وقوع زلزله در شرکت
 3. برگزاری 21 جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 4. برگزاری دوره های اموزشی شامل دوره جستجو، امداد و نجات – دوره آشنایی با جنگ نرم – دوره سیستم کلرزنی و حوادث مربوط – دوره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
 5. اجرای قرارداد امکان سنجی  پدافند غیرعامل سدهای مرک،زرانی،سدیج، برآفتاب،گابریک،جاماش،کمشک
 6. پیگیری انعقاد قرارداد بیمه دارایی و تاسیسات به تعداد 10 فقره
 7. ارتقا و بهبود وضعیت کپسول های آتش نشانی
 8. تامین تجهیزات حفاظت فردی پرسنل در تاسیسات آبی

 

 

 

 

عملکرد سال 1398 در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

 1. انجام مانور عملیاتی تامین برق اضطراری سد استقلال میناب
 2. انجام مانور عملیاتی تامین برق اضطراری سد شمیل
 3. انجام مانور عملیاتی تامین برق اضطراری سد جگین
 4. انجام مانور عملیاتی بازگشایی دریچه های سرریز سد استقلال میناب
 5. برگزاری 19 جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 6. برگزاری دوره های اموزشی شامل دوره اصول گزارش نویسی فنی، اصول و مبانی پدافند غیرعامل در طرح های آبی و دوره ایمنی و بهداشت کار
 7. پیگیری پیشرفت قرارداد امکان سنجی  پدافند غیرعامل سدهای مرک،زرانی،سدیج، برآفتاب،گابریک،جاماش،کمشک
 8. پیگیری تامین اعتبار 3491 میلیون ریال در حوزه اقدامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 9. اجرای طرح پایش سلامت کارکنان بر مبنای طب کار
 10. پیگیری انعقاد قرارداد بیمه دارایی و تاسیسات به تعداد 14 فقره
 11. ارتقا و بهبود وضعیت سیستم اعلان حریق ساختمان ستاد شرکت
 12. ارتقا و بهبود وضعیت سیستم اعلان حریق ساختمان امور منابع آب شهرستان حاجی آباد و ساختمان قشم
 13. تامین تجهیزات حفاظت فردی پرسنل در تاسیسات آبی

 

 

عملکرد سال 1399 در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

 

 1. اجرای مانور جهادی ، بازگشایی دریچه های تخلیه تحتانی و سرریز سدهای شمیل و نیان
 2. اجرای مانور پدافند زیستی ، تست تب سنجی، توزیع ماسک و ضد عفونی و گندزدایی محیط شرکت
 3. اجرای پدافند سایبری ، مانور دورمیزی قطع اینترنت
 4. اجرای مانور تامین برق اضطراری سد استقلال میناب
 5. اجرای پدافند شیمیایی ، مانور نشت گاز کلر در تصفیه خانه میناب
 6. اجرای مانور تمرینی آموزشی زلزله منطقه جنوب شرق کشور
 7. برگزاری 22 جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 8. برگزاری 4700 نفر ساعت دوره های آموزشی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE
 9. برگزاری 42 نفر ساعت کارگاه و سمینار آموزشی به صورت مجازی
 10.  پیگیری تایید گزارشات نهایی مطالعات پدافند غیرعامل سد استقلال، تصفیه خانه میناب و خطوط انتقال آب میناب به بندرعباس
 11.  خرید و نصب سیستم اطفا حریق اتاق سرور
 12. تامین تجهیزات حفاظت فردی پرسنل در تاسیسات آبی
 13. تامین اقلام و تجهیزات مقابله با شیوع ویروس کرونا
 14. اجرای طرح پایش سلامت کارکنان با انجام تست کرونا جهت 150 نفر از پرسنل شرکت
 15. پیگیری انعقاد قرارداد بیمه دارایی و تاسیسات به تعداد 13 فقره
 16. بروزرسانی بانک اطلاعات مدیریت بحران ( نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات ، ... )
 17. برگزاری برنامه های هفته پدافند غیرعامل سال 1399
 18. انجام بازدید های ادواری از تاسیسات آبی به منظور آماده به کار بودن مولدهای برق اضطراری
 19. پیگیری تامین اعتبار 126140 میلیون ریال در حوزه اقدامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE
 20. پیگیری اجرای طرح های مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی در حوزه اقدامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE

 

 تاریخ ثبت : 1 خرداد 1396
  آخرین به روزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
 
 1568
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 9
 • بیشترین بازدید همزمان : 140
 • بازدید امروز : 743
 • بازدید دیروز : 1,386
 • کل بازدید : 10,539,264
 • آخرین به روزرسانی : 3 تیر 1400 14:54:15
 • شناسه IP شما : 3.236.124.77

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بندرعباس، بلوار امام خمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 • کدپستی : 7916795639
 • تلفن : 07633335411-15, 07633932145
 • فاکس : 07633351371
 • پست الکترونیکی : info[at]hrrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 1811