دوشنبه, 3 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
خدمات الکترونیکی
شنا ممنوع
شعار سال98
پیام مقام رهبری
پیام تصویری
هفته صرفه جویی

بسمه تعالی

ساختار سازمانی و شرح وظایف گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت آب منطقه ای

 1. اجرای خط مشی ها و سیاست های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای اهداف و سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو
 2.  بررسی و تصویب مطالعات طرحهای پدافند غیرعامل در سطح شرکت
 3.   برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای مطالعات و اجرای الزامات مراحل چهارگانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 4.  برنامه ریزی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 5.  اجرای فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری و تعریف فعالیتهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و پایش تهدیدات تخصصی و پیش بینی تهدیدات محتمل
 6.  مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها
 7.  پیگیری مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و سایر ارگانهای مرتبط
 8.  اجرای رزمایش ها و تنظیم گزارش اجرایی مربوط
 9.  ساماندهی عملیات آمادگی و مقابله با تهدیدات سایبری و IT  و ایجاد سامانه الکترونیکی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 10.  فرهنگ سازی و هماهنگی اجرای برنامه های آموزشی بحران و پدافند غیرعامل برای کلیه کارمندان
 11.  بررسی آسیب پذیری های تخصصی ناشی از تهدیدات
 12.  هماهنگی با معاونتهای دیگر در راستای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 13.  تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف HSE شرکت
 14.  تدوین و نگهداری مستندات سیستم مدیریت HSE و حصول اطمینان از اجرایی شدن اثربخش خط مشی HSE و دستیابی به اهداف استانداردها و برنامه های HSE شرکت
 15. برآورد، بازنگری و پایش عملکرد HSE شرکت، پیمانکاران و مشاوران طرحها
 16. هماهنگی در تهیه گزارشهای عملکرد HSE جهت ارایه به مدیریت و گروههای ذینفع برون سازمانی
 17. تحلیل گزارشهای گوناگون HSE و استخراج نکات دانش افزا
 18. تدوین دوره های آموزشی اثر بخش HSE  و هماهنگی جهت برگزاری آنها
 19. تهیه برنامه های جامع ممیزی و بازرسی HSE باهماهنگی واحدهای مربوطه و پیگیری دریافت گزارشات ممیزی و انجام اقدامات تعیین شده و بازنگری گزارشات مربوط در مواقع لزوم
 20. شناسایی به هنگام عملکرد نامناسب واحدها، مجریان و افراد کلیدی اثرگذار بر عملکرد HSE   و گزارش به نماینده مدیریت به منظورحصول اطمینان از عملکرد درست HSE  طرحها
 21. تنظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران طرح های مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری در زمینه HSE
 22. اطمینان از به روز بودن سوابق ارزیابی ریسک ها و HSE plan ها در سطح شرکت
 23. انجام کلیه اقدامات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی طرحها
 24. نیاز سنجی، آگاه سازی و آموزش HSE در شرکت وطرحها
 25. تدوین گزارش، بررسی و پیگیری رویدادها و حوادث کارگاهی به کارگیری فرآیند مدیریت ریسک بویژه در کنترلهای عملیاتی و رسیدگی به عدم انطباق ها
 26.   شناسایی، به روزرسانی و اطلا ع رسانی قوانین و الزامات قانونی و استانداردهای HSE و تغییرات آنها به افراد ذیصلاح
 27. پیگیری و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از طرح ها
 28. هماهنگی جهت برگزاری جلسات HSE plan طرح ها
 29. پیگیری مصوبات جلسات کمیته HSE شرکت و طرح ها و ارائه گزارشات مدیریتی لازم به شرکت مادر
 30. پیگیری و اجرای برنامه های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
 31. پیگیری گزارشات HSE طرح و ارسال به موقع به نماینده مدیریت در HSE  شرکت مادر
 32. پیگیری و نظارت بر موضوعات HSE ساختمان مرکزی
 

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت آب منطقه ای هرمزگان

نام و نام خانوادگی

سمت درکمیته

سمت در دستگاه

هوشنگ ملایی

رئیس

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

محمودرضا مهدوی

دبیر

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

حسین عباس زاده

عضو

مدیر هیأت مدیره و مدیر عامل

جمشید عیدانی

عضو

معاون حفاظت و بهره برداری

فرمانده پایگاه شهید بذرافشان شرکت

شهروز شجاعی

عضو

معاون طرح و توسعه

محمدرضا ایدون

عضو

مدیر مطالعات پایه منابع آب

داود حسین نیا

عضو

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

احمد رهبان

عضو

مدیر حراست

رضا کمالی

عضو

معاون برنامه ریزی

مجید لشکری

عضو

مدیر روابط عمومی

 

 

 

 بازدید:1259
تاریخ ثبت: 1396/03/01
آخرین به روزرسانی: 1396/03/02