سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 1398

                        چکیده مقالات ارائه شده در سال 1392

  • ارزیابی اثرات بیولوژیکی سد استقلال میناب در فاز بهره برداری با روش تغییر یافته آیکولد (Modified)   (دریافت فایل چکیده)
  • بررسی اثرات تعیین، آزاد سازی و رفع تجاوز بستر و حریم  بر وضعیت زیست محیطی رودخانه بندرعباس  (دریافت فایل چکیده)
  • پایش و پیش بینی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده و زنجیره  (دریافت فایل چکیده)
  • تعیین آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون به آلاینده ها با استفاده از روش DRASTIC به منظور استفاده در مدیریت منابع آب و طرح های توسعه ( دریافت فایل چکیده)

 بازدید:214
تاریخ ثبت: 1396/02/31
آخرین به روزرسانی: 1397/07/28