پنجشنبه, 29 فروردین 1398

مراجعین محترم می توانند جهت دریافت فرم شناسایی فرآیندهای مشکل دار از نظر ارباب رجوع به لینک زیر مراجعه نموده و در صورت نیاز فرم مربوطه را تکمیل و به آدرس ایمیل info@hrrw.ir ارسال نمایند .

 

فرم شناسایی فرآیندهای مشکل دار از نظر ارباب رجوع

 بازدید:1122
تاریخ ثبت: 1396/01/15