دوشنبه, 11 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
روز جانباز
روز جهانی آب
سفر نوروزی ممنوع
سال نو
سال نو
کرونا رو شکست میدیم
اطلاع رسانی راههای ارتباطی شرکت
ملاقات در دوران کرونا
کرون
اطلاع رسانی کرونا

1397

قوانین حقوقی
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حمایت از کالای ایرانی 1397/01/20

1396

قوانین حقوقی
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1396/07/01

1395

قوانین حقوقی
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اسناد راکد 1395/01/18

1394

1392

1390

1389

1363

قانون توزیع عادلانه آب
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1363/08/19

1361

قانون توزیع عادلانه آب
عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی فصل اول قانون توزیع عادلانه آب آیین نامه اجرایی فصل اول قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/26