شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سردار سلیمانی
داناب
الف - ب- ایران
ملاقات با مدیرعامل
شعار آب
شعار آب
سدها
سدها
سدها
سدها

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نوبت اول - جذب سرمایه گذار واگذاری تامین مالی، مطالعه و طراحی، ساخت و ایجاد، بهره برداری و نگهداری از طرح آبرسانی به مصارف صنعتی غرب بندر جاسک از سد جگین به بخش خصوصی ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/29

بازدید:17

نوبت اول - جذب سرمایه گذار طرح تامین منابع مالی و ساخت ساختمان امور بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/29

بازدید:13

نوبت سوم - تکمیل سد خاکی حمیران و کانال انتقال آب بنو و سازه های وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:23

نوبت اول -خرید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه شتابنگار سد استقلال مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:17

نوبت دوم - ساماندهی مسیل های شهر بستک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/15

بازدید:23

نوبت اول - بازسازی تابلوها و سیستم برقی چاههای کمک کانال رودان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/10

بازدید:16

نوبت دوم - عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد کوتاه، سامانه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی سرچاهان (شهدادی) مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/09

بازدید:26

نوبت دوم - ساماندهی رودخانه تلنگ با حفاظت بیولوژیک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/09

بازدید:23

نوبت اول - تامین مالی و اجرای طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه جاماش در ساحل راست (روستای گودو مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/26

بازدید:47

نوبت اول - تامین مالی و اجرای طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه جاماش در ساحل چپ (روستای زیارت) مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/26

بازدید:21

خرید مواد منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید مورد نیاز تصفیه خانه میناب مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/18

بازدید:12

نوبت اول - ساماندهی مسیل های شهر بستک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/13

بازدید:20

نوبت دوم - تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال آب و سد خاکی حمیران مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:20

نوبت اول - عملیات حفاری، لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی در منطقه خور خورست فین بندرعباس مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/06

بازدید:10

نوبت دوم - انجام امور خدمات تنظیف ساختمان و محوطه، باغبانی و نگهداری فضای سبز، سرایداری، آبدارخانه و تشریفات شرکت سهامی آب منطقه ی هرمزگان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/06

بازدید:16

پروژه انجام عملیات نقشه برداری جهت پروژه های مطالعاتی استان هرمزگان- قسمت دوم مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/04

بازدید:27

نوبت اول - ساماندهی رودخانه تلنگ با حفاظت بیولوژیک مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/21

بازدید:44

نوبت اول - عملیات اجرایی ترمیم و احداث سد کوتاه، سامانه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی سرچاهان (شهدادی) مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/21

بازدید:23

نوبت اول - خرید و حمل لوازم برقی و روشنایی موردنیاز تاسیسات آبی در دست بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/21

بازدید:22

پروژه پایش و اندازه گیری شبکه سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی در استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/19

بازدید:26

« 1 2 3 4 ... 5 19 » صفحه: