شنبه, 2 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دولت و روز کارمند
هفته دولت
هفته دولت
شنا ممنوع
شعار سال98

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نوبت چهارم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دسترا مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/28

بازدید:10

نوبت اول - عملیات تکمیلی طرح لوله گذاری خط انتقال سبز پوشان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/28

بازدید:12

نوبت اول - خرید، حمل و بار اندازی ٥ / ٦ کیلومتر لوله فولادی st37 به قطر ٩٠٠ میلیمتر و ضخامت ٨ میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:30

نوبت اول - عملیات مرمت و لایروبی کانال های شبکه آبیاری و زهکشی میناب مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:19

پروژه پایش و اندازه گیری شبکه سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی در استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/23

بازدید:79

نوبت سوم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دست مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/23

بازدید:27

نوبت دوم - مرمت و نگهداری از کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/04

بازدید:38

نوبت دوم - احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد جگین و حفاظت سازه های هیدرولیکی پایین دست مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:28

نوبت اول -- خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی مورد نیاز جهت پروژه مطالعه سامانه هشدار سیلاب سدهای شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/26

بازدید:14

نوبت اول - خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ٥٠٠ دستگاه کنتور حجمی مکانیکی جهت نصب بر روی چاههای آب و نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:20

نوبت اول -پروژه طراحی و تدقیق سازی جهت مقطع کنترل در 28 استگاه هیدرومتری استان هرمزگان ارزیابی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:38

مطالعات ژئوتکنیک سدهای مرک و شریفی مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:40

مطالعات ژئوتکنیک سدهای زرانی و برآفتاب مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:25

بازسازی و سرویس اساسی ٣٨ دستگاه ترانسفورماتور تاسیسات تامین و انتقال آب میناب، شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:19

پروژه گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاههای فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگیری از تخلفات بخش آب در استان هرمزگان مناقصه دو مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:46

نوبت اول - مرمت و نگهداری از کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جگین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/21

بازدید:37

نوبت اول - انجام عملیات مرمت و علاج بخشی راه دسترسی به سد جگین مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/07

بازدید:46

نوبت دوم - خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی موردنیاز جهت پروژه مطالعه سامانه هشدار سیلاب سدهای شمیل و نیان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:42

نوبت اول - خرید و حمل 1500 متر لوله چدن داکتیل به قطر 200 میلیمتر و فشار 25 بار مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:32

نوبت اول - خرید، حمل و باراندازی 5/3 کیلومتر لوله فولادی st٥٢ به قطر ١٦٠٠ میلیمتر و ضخامت 7/12 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:33

« 1 2 3 4 ... 5 17 » صفحه: