سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب هرمزگان عنوان کرد:

نقش مهم رسانه ها در ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب

مدیرعامل شرکت آب هرمزگان گفت: رسانه ها نقش مهمی در تغییر فرهنگ مردم از اسراف گرایی به صرفه جویی آب دارند و می توانند فرهنگ مصرف صحیح را در جامعه ترویج دهند.

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس فناوری اطلاعات در شرکت آب منطقه ای

جلسه ویدئو کنفرانس فناوری اطلاعات وتوسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان با مهدوی فرمدیر دفتر فناوری اطلاعات ، توسعه و تحول اداری شرکت مدیریت منابع ایران...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان :

تاکید برتعیین الگوی کشت در برنامه سازگاری با کم آبی استان هرمزگان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در جلسه عملکرد سازگاری با کم آبی بر تعیین الگوی کشت تاکید کرد.

برگزاری دوره ارتقای سلامت روان و مدیریت استرس در شرکت آب منطقه ای...

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء سطح سلامت روان و مدیریت استرس با حضور بیش از 30نفر از مدیران شرکت آب منطقه ای در سالن اجتماعات این شرکت برگزارشد.