چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
هفته صرفه جویی
خدمات الکترونیکی
شنا ممنوع
شعار سال98
پیام مقام رهبری
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
آگاه سازی مردم و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب،  در تحقق اهداف مدیریت مصرف بسیارتأثیرگذار است

به مناسبت هفته صرفه جویی ؛

آگاه سازی مردم و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، در تحقق اهداف...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، مدیر مشارکت های مردمی وطرح های زود بازده با اشاره به نقش مهم مشارکت‌های اجتماعی در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و...

یادداشت روز چهارم / مدیریت مصرف آب وانرژی ،  غذا ، منابع طبیعی وحفظ محیط زیست

به مناسبت هفته صرفه جویی ؛

یادداشت روز چهارم / مدیریت مصرف آب وانرژی ، غذا ، منابع طبیعی وحفظ...

آب چه از منابع زیرزمینی باشد یا آب های سطحی، یک منبع اساسی برای زندگی است. دسترسی به آب با کیفیت و کافی از نیاز های حیاتی بشر در سراسر جهان است و ما همگی نسبت به...

ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و اشتغالزاﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸـــﺎورزی ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﺗﺸـــﻜﻞ آب ﺑﺮان

سالاری قائم مقام شرکت آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد:

ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و اشتغالزاﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸـــﺎورزی ﺑﺎ...

سالاری قائم مقام شرکت آب منطقه ای هرمزگان در همایش های ملی در سالن وزارت نیرو بر ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و اشتغالزاﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸـــﺎورزی ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح اﻳﺠﺎد...

آموزش و فرهنگ سازی ، مهمترین راه حل مشکل آب

آموزش و فرهنگ سازی ، مهمترین راه حل مشکل آب

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در نشست با درویشی مدیر عامل آب منطقه ای کرمانشاه با تاکید بر آموزش و فرهنگ سازی به عنوان مهمترین راه حل مشکل آب ، پیرامون سازگاری...

یادداشت روز سوم / مدیریت مصرف آب و انرژی، صنعت، معدن، سازمان‌های  عمومی و موسسات خصوصی

به مناسبت هفته صرفه جویی ؛

یادداشت روز سوم / مدیریت مصرف آب و انرژی، صنعت، معدن، سازمان‌های ...

در روز سوم هفته صرفه‌جویی در مصرف آب و برق با عنوان «مدیریت مصرف آب و انرژی، صنعت، معدن، سازمان‌های عمومی و موسسات خصوصی » تبیین نقش تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده...